Ekstraktory spalinowe montowane są na samochodach dostawczych lub przyczepach. Narzędzie robocze łączy się z maszyną wężem ciśnieniowym, podającym roztwór robo­czy i ssący odprowadzającym wypłukany brud do zbiornika zintegrowanego z urządze­niem ekstrakcyjnym.
Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi, można ekstraktorami spalinowymi czyścić wykła­dziny, dywany, tapicerki, ale również doczyszczać posadzki twarde, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest do czyszczenia ciśnienie, odsysanie i temperatura.

Więcej informacji na temat Systemu Tersus PowerClean™ znajduje się w dziale Tersus PowerClean

W ofercie znajdują się cztery modele ekstraktorów spalinowych różniących się siłą ssania, ciśnieniem roztworu i maksymalną temperaturą roztworu.

 

Tersus Genesis

Tersus Victory

Tersus Freedom

Tersus Liberty

Podciśnienie

0,5 bara

0,5 bara

0,5 bara

0,46 bara

Siła ssania

850 cfm = 400 l/s

490 cfm = 230 l/s

365 cfm = 170 l/s

250 cfm = 117 l/s

Ciśnienie

3000 psi = 206 barów

2000 psi = 137 barów

2000 psi = 137 barów

2000 psi = 137 barów

Temperatura max

120oC

120oC

110oC

99oC

Zbiornik brudny

360 l

280 l

280 l

pompa wyrzut.

Moc silnika

68 hp

31 hp

26 hp

24 hp

 

Tersus PowerClean Genesis

Najsilniejszy w ofercie ekstraktor, umożliwiający pracę dwóch operatorów. Pozwala na czyszczenie najwyższych nawet budynków w Polsce i Europie, oraz rozległych obiektów, w których konieczne jest rozciągnięcie dużej ilości węży (max 400 m). W opcji HP umożliwia czyszczenie wysokociśnieniowe ciepłym roztworem o ciśnieniu 206 barów (3000 psi).

 

 


Tersus PowerClean Victory

Ekstraktor o uniwersalnym zastosowaniu, dorównujący najsilniejszym maszynom kon­kurencji. Umożliwia jednoczesną pracę dwóch operatorów, czyszczenie obiektów o wy­sokości 30 pięter maksymalnie w odległości 200 m od maszyny. Jak wszystkie maszyny Tersus PowerClean przy czyszczeniu wysokociśnieniowym zapewnia podgrzewanie roztworu roboczego.


 

 


Tersus PowerClean Freedom

Ekonomiczne rozwiązanie dla firm, które czyszczą średniej wielkości obiekty komer­cyjne oraz rezydencje. Zachowuje wszelkie zalety maszyny Victory, oprócz możliwości pracy przez dwóch operatorów jednocześnie, w niewielkim stopniu ustępując jej mocą. Najtańsza maszyna na rynku w swojej klasie. Podobnie jak w droższych modelach silnik chłodzony jest cieczą, co pozwala na zastosowanie wielostopniowego systemu wymien­ników ciepła i gwarantuje wysoką i stabilną temperaturę roztworu roboczego.

 
Tersus PowerClean Liberty

Najmniejszy z ekstraktorów spalinowych. Dobry wybór dla profesjonalistów czyszczą­cych niewielkie obiekty komercyjne lub rezydencje. Ze względu na niewielką wagę i roz­miar można zainstalować go w małym samochodzie dostawczym Partner/Kangoo/Doblo. Parametrami przypomina duże ekstraktory spalinowe, a rozmiarem i ceną największe ekstraktory elektryczne.