Czyszczenie metodą szamponowania składa się, podobnie jak przy w ogól­nych zasadach czyszczenia  z dwóch głównych etapów, a mianowicie rozpusz­czenia i usunięcia brudu.  Silną stroną tej metody jest duża skuteczność rozpuszczenia brudu. Mają na to wpływ następujące czynniki:

• Dość duża skuteczność używanej chemii, czyli szamponu krystalizującego,

• Długi czas działania chemii,

• Duża ilość wilgoci wykorzystywana w czyszczeniu,

• Doskonałe działanie mechaniczne za pomocą szczotki w maszynie jednotarczowej.
 

Co należy zrobić, żeby uniknąć ryzyka problemów z krystalizacją?

• Używać tylko wysokiej jakości szamponów, stosując się dokładnie do zaleceń doty­czących dozowania,

• Po rozpuszczeniu brudu odessać maksimum piany i wilgoci odkurzaczem pracującym na mokro,

• Stworzyć odpowiednie warunki do suszenia wykładziny, szczególnie istotne jest za­dbanie o odpowiednią cyrkulację powietrza w czyszczonym pomieszczeniu. Ważne jest też, żeby nikt nie chodził po wykładzinie, do momentu jej całkowitego wyschnięcia i odkurzenia na sucho,

• Dokładnie odkurzyć wykładzinę na sucho, po jej całkowitym wyschnięciu, zanim wej­dą na nią ludzie wnosząc na butach brud i wilgoć, która odwróci proces krystalizacji szamponu.

Niektórzy profesjonaliści, świadomi zagrożeń związanych z nieprawidłową krystalizacją szamponu, zamiast lub oprócz zbierania piany na mokro, wypłukują szampon wraz z brudem za pomocą urządzenia ekstrakcyjnego (natryskowo-ssącego). Metoda taka bardziej przypomina czyszczenie ekstrakcyjne niż szamponowanie, niemniej jednak jest to jak najbardziej prawidłowe postępowanie, chociaż wybiega poza oryginalną koncepcję czyszczenia szamponem krystalizującym.

Jakie są najczęściej popełniane błędy?

• Zaniedbanie zbierania piany i wilgoci odkurzaczem pracującym na mokro.

• Niestworzenie warunków do prawidłowego schnięcia.

• Zaniedbanie odkurzania na sucho, po całkowitym wyschnięciu wykładziny.

Lenistwo jest niestety wpisane w naturę ludzką, więc wielu „profesjonalistów”, nawet bez odkurzenia wykładziny przystępuje do czyszczenia, rozpuszcza brud, co daje natychmia­stowe wrażenie dobrego doczyszczenia wykładziny, a następnie jak najszybciej kasuje należność od klienta i przenosi się na następną robotę. Cały brud wraz ze sporą ilością środka chemicznego pozostaje na wykładzinie i praktycznie nie ma szans na prawidłowe skrystalizowanie. W konsekwencji wykładzina bardzo szybko ponownie się zabrudzi, a klient będzie rozczarowany. Takie postępowanie pozwala krótkoterminowo osiągnąć spore zyski, ale w dłuższej perspektywie powoduj utratę klientów.

Jakie wykładziny można czyścić metodą szamponowania?

Jeśli chodzi o rodzaj włókna, to nie ma ograniczeń w stosowaniu metody szampono­wania, pod warunkiem, że włókno nadaje się do czyszczenia wodnego i barwniki są stabilne. Można czyścić zarówno wykładziny z runem polipropylenowym, poliamidowym, wełnianym, akrylowym. Szampon jest szczególnie przyjazny i skuteczny w rozpuszczaniu zabrudzeń na wykładzinach wełnianych.

Ze względu na dość silne działanie mechaniczne maszyn jednotarczowych, istnieje jed­nak możliwość uszkodzenia niektórych rodzajów wykładzin, mianowicie tuftowanych wy­kładzin o ciętym runie oraz tkanych wykładzin o niższej gęstości. Większość producen­tów wykładzin tkanych typu axminster wyklucza użycie maszyn jednotarczowych. Należy przeprowadzić próbę na niewielkim fragmencie wykładziny i upewnić się, że działanie szczotki nie powoduje rozkręcania przędzy czy też innych uszkodzeń mechanicznych.

Szamponowanie jest związane z silnym przemoczeniem wykładziny. Należy mieć świado­mość zagrożeń związanych z osnową wykładziny. W przypadku wykładzin tuftowanych istnieje zagrożenie delaminacji (rozwarstwienia) wykładziny, spowodowanej rozpuszcze­niem lateksowego kleju, łączącego podłoże pierwotne i wtórne wykładziny. W przypadku wykładzin tkanych istnieje ryzyko kurczenia się wykładziny na kierunku podłużnym, co jest szczególnie niebezpieczne, jeśli wykładzina jest napięta na podkładach lub ułożona luźno na podłożu.

Nie jest wskazane szamponowanie płytek dywanowych zainstalowanych na podłogach dystansowych. W takich przypadkach istnieje zawsze ryzyko zalania przestrzeni pod podłogą dystansową i doprowadzenia do zwarcia instalacji, które zwykle są przeprowa­dzane pod taką podłogą.

Należy również raczej zrezygnować z metody szamponowania w przypadku wykładzin zainstalowanych na podkładach, ponieważ przemoczenie podkładu bardzo wydłuża czas schnięcia wykładziny, co utrudnia krystalizację oraz w skrajnych przypadkach może powodować pleśnienie wykładziny. Szamponowanie wykładzin luźno ułożonych na pod­łożu może prowadzić do ich sfalowania lub przeciwnie, do kurczenia. Należy uprzedzić klienta o takim ryzyku.

Stosowanie szamponowania jest zabronione na wykładzinie typu Flotex. Jest to niska wykła­dzina flokowana, przypominająca swoja strukturą gęstą szczecinę. Ze względu na konstrukcję tej wykładziny, a szczególnie jej niezwykłą gęstość, usunięcie skrystalizowanego szam­ponu jest niemożliwe, co zawsze prowadzi do opisanych powyżej problemów z ponownym zabrudzaniem. Dlatego właśnie producent wyklucza metodę szamponowania i czyszczenia suchą pianą, a zastosowanie tej metody narusza warunki gwarancji.

Metoda szamponowania dobrze sprawdza się na wykładzinach igłowanych, zwłaszcza o niskim profilu. Takie wykładziny są silnie zbite (sfilcowane), przez co są nieprzepusz­czalne dla powietrza. W konsekwencji czyszczenie ekstrakcyjne często zawodzi na takich wykładzinach, chyba że przeprowadzane jest najsilniejszymi ekstraktorami montowanymi stacjonarnie na samochodzie. Metoda szamponowania jest w przypadku takich wykła­dzin dobrą alternatywą do czyszczenia ekstrakcyjnego.

Nie ma więc „jedynej słusznej metody”. Szamponowanie stosowane i przeprowadzone prawi­dłowo jest wydajną i dobrą metoda czyszczenia. Wykonane źle prowadzi do problemów z zabrudzaniem wykładziny, a zastosowane na niektórych rodzajach wykładzin może prowadzić do problemów z rozwarstwieniem, kurczeniem, falowaniem czy też zalaniem podłoża pod wykładziną (płytki). Świat profesjonalistów dzieli się na zagorzałych zwo­lenników i przeciwników metody szamponowania, gotowych do upadłego bronić swoich racji. Prawda jak zwykle leży pośrodku.

SH700 Upholstery Shampoo

Szybko schnący szampon krystalizujący o odczynie neutralnym, przeznaczony do czyszczenia tapicerek. Doskonała mieszanka detergentów, środków odtłuszczających, rozpuszczalników cytrusowych. Specjalne dodatki przyspieszają schnięcie, eliminując ryzyko migracji kolorów i brązowych przebarwień. pH 7,0  Dozowanie 1:20

SH750  Mellow Shampoo

Szampon krystalizujący do wykładzin i dywanów wełnianych oraz delikatnych tkanin. Mieszanka wysokiej jakości detergentów, odtłuszczaczy i naturalnych rozpuszczalników. Posiada właściwości rozjaśniające. Nadaje się do czyszczenia maszynowego i ręcznego.  pH 7,5 Dozowanie 1:16

SH650  Stabby Shampoo

Specjalny szampon do dywanów o niestabilnych kolorach oraz podatnych na brązowe przebarwienia.

Zalecany, gdy stan dywanu nie pozwala na czyszczenie inwazyjne lub dy­wan trzeba rozjaśnić optycznie. Zawiera wybielacze optyczne. pH 6,5  Dozowanie 1:16

SH850  Leader Shampoo

Nowoczesny szampon krystalizujący, przeznaczony do dogłębnego czyszczenia wykła­dzin i dywanów. Nadaje się do stosowania w maszynach jednotarczowych, ze szczot­kami walcowymi, jak również do czyszczenia metodą SUCHEJ PIANY urządzeniami wyposażonymi w wytwornicę piany. Pomaga ograniczyć problem z napięciem elektro­statycznym na wykładzinach. pH 8,5  Dozowanie 1:16

DF001 Defoamer

Silikonowy niwelator piany do stosowania w zbiornikach urządzeń ekstrakcyjnych i od­kurzaczy. Można dodać go do zbiornika prewencyjnie lub zbijać już powstałą pianę. Wsypywać do zbiornika lub po rozpuszczeniu wessać wężem. W razie potrzeby rozsypać na wykładzinie przed płukaniem ekstrakcyjnym.