Po usunięciu na sucho zabrudzeń nierozpuszczalnych należy doprowadzić do rozpusz­czenia brudu, który pozostał na wykładzinie. Pojęcie „rozpuszczanie brudu” używane jest tu w znaczeniu potocznym i w zależności od rodzaju brudu oznacza oddzielenie brudu od włókna, wytworzenie emulsji (zabrudzenia na bazie oleju), czy też „zmydlenie” tłuszczu. Najrzadziej „rozpuszczanie brudu” oznacza rozpuszczanie, ale to też się zdarza w przypadku niektórych zabrudzeń na bazie wody.

Ten wstępny etap, jakim jest rozpuszczenie brudu, decyduje o skuteczności czyszczenia, a jest jednocześnie najbardziej zaniedbywany. Celem rozpuszczania brudu jest oddzielenie go od włókna wykładziny. Na skuteczność rozpuszczania brudu mają wpływ cztery czynniki: działanie chemiczne, temperatura, działanie mechaniczne oraz czas.

Prespray natryskuje się za pomocą spryskiwacza ogrodowego, specjalnego spryskiwa­cza przepływowego lub elektrycznego. W przypadku wykładzin nakłada się orientacyjnie jeden litr roztworu roboczego na około 10 m2. Oczywiście tę ilość trzeba zwiększyć w przypadku wykładzin o ciężkim runie lub bardzo silnie zabrudzonych. Wykorzystywanie presprayu zmniejsza ilość wody, która trafia na wykładzinę, ponieważ po wstępnym rozpuszczeniu brudu wystarczy zwykle jednokrotne płukanie. W przypadku silnych zabrudzeń samo natryśnięcie presprayu nie wystarcza do rozpusz­czenia brudu i trzeba wtedy wetrzeć prespray maszynowo lub ręcznie. Do wcierania presprayu można używać maszyny jednotarczowej z miękką szczotką do dywanów­ki lub maszyny z walcowymi szczotkami. Maszyna jednotarczowa nie jest wskazana w przypadku płytek dywanowych oraz delikatnych wykładzin tkanych lub o ciętym runie. Maszyna z walcowymi szczotkami jest bezpieczna dla wszystkich konstrukcji wykładzin, a jej dodatkową zaletą jest równoczesne rozczesywanie i podnoszenie runa. W zależności od rodzaju włókna i stopnia zabrudzenia należy dobrać odpowiedni pre­spray, oraz środek do ekstrakcji.

Ogólna reguła jest taka, że im wyższy odczyn pH, tym skuteczniejsze rozpuszczanie brudu. Jednakże należy pamiętać, że wełna jest wrażliwa na środki zasadowe (alkaliczne), a wykładziny impregnowane, ze względu na ryzyko uszkodzenia impregnatu, nie powinny być czyszczone środkami o pH>9,8 (patrz tabela). Stosowanie środków do oczyszczeń przemysłowych, przeznaczonych do twardych posadzek, silników samochodowych, plandek jest niedopuszczalne i prowadzi do trwałych uszkodzeń wykładziny (dywanu, tapicerki) i świadczy o braku profesjonalizmu.  

Rodzaj włókna

Zakres pH

Polipropylen PP

3–11,5

Poliamid PA

4–10

Poliamid impregnowany

4–9,8

Wełna

3–9,8

Jeśli wykładzina jest jednak silnie zabrudzona, to czasami nie ma wyjścia i należy zasto­sować środek silniej zasadowy, ale należy wtedy pamiętać o zneutralizowaniu kwaśnym środkiem w czasie płukania ekstrakcyjnego EX375 MasterRinse™.

Przy doborze presprayu należy również pamiętać o ryzyku destabilizacji koloru wykła­dziny. W celu upewnienia się, ze można bezpiecznie czyścić danym środkiem, należy wykonać tzw. niebieski test stabilności kolorów.

Test niebieski  Przygotować roztwór roboczy testowanego środka zasadowe­go. Spryskać wykładzinę punktowo w mało widocznym miejscu. Odczekać 3 minuty. Przycisnąć pięścią do wykładziny kawałek białego ręczniczka lub chusteczki i przy­trzymać przez 30 sekund. Jeśli na chusteczce pojawił się kolor wykładziny, to możemy mieć problem ze stabilnością koloru i należy wtedy wykonać jeszcze test czerwony (patrz niżej). Jeśli na chusteczce widzimy jedynie barwę roztworu oraz brudu, to znaczy, że kolor jest stabilny.

Test czerwony  (próba stabilizacji koloru) Miejsce w którym był wykonany test nie­bieski spryskać roztworem roboczym środka kwaśnego EX375 MasterRinse™. Odczekać 3 minuty. Przycisnąć do testowego miejsca czystą chusteczkę i odczekać 30 sekund. Jeśli transfer koloru ustał, to znaczy, że będziemy po czyszczeniu w stanie ustabilizować kolory wykładziny i możemy czyścić ostrożnie wykładzinę środkiem użytym w teście nie­bieskim, pomimo chwilowej destabilizacji koloru. Jeśli nie udało się ustabilizować koloru, to definitywnie musimy zrezygnować z użycia tego środka.

PR102 Ultra Prespray

Prespray rozpuszczający brud przed płukaniem ekstrakcyjnym (oszczędność czasu, zwiększenie skuteczności). Rozpuszcza również zabrudzenia tłuste, oleiste na wykładzi­nach domowych i obiektowych. pH 10,0  Dozowanie 1:8

PR101 MultiTask Prespray

Silnie skoncentrowany i wydajny prespray w proszku do czyszczenia najsilniej zabrudzo­nych wykładzin obiektowych. Sprawdza się doskonale przy czyszczeniu włókien poli­propylenowych oraz silnie zabrudzonych poliamidowych, po przetestowaniu stabilności kolorów. pH 10,0  Dozowanie 1:66

PR115 Route Pathfinder

Najbardziej zasadowy prespray do czyszczenia ścieżek, zwłaszcza na włóknach po­lipropylenowych (PP). W przypadku innych włókien syntetycznych sprawdzić stabil­ność kolorów. UWAGA! Usuwa impregnat z wykładzin poliamidowych. Przy czyszczeniu wrażliwych chemicznie włókien należy użyć do wypłukania go środka kwaśnego EX375 MasterRinse™. pH 11,5  Dozowanie 1:10

PR950 MildCitrus Prespray

Delikatny dla włókien prespray skutecznie rozpuszczający brud. Przeznaczony do bez­piecznego czyszczenia włókien poliamidowych impregnowanych oraz wełnianych, spraw­dza się również na wszystkich innych rodzajach włókien przeznaczonych do czyszczenia wodnego. pH 9,5  Dozowanie 1:10

PR951 Enzyme Prespray

Prespray ukierunkowany na zabrudzenia białkowe i tłuste. Doskonale sprawdza się na najsilniej zabrudzonych wykładzinach, również w restauracjach. Rozpuszcza się łatwo w gorącej wodzie i natychmiast staje się aktywny. Zawarte w nim enzymy i rozpusz­czalniki cytrusowe skutecznie rozpuszczają brud. pH 9,5  Dozowanie 1:66 (wykładziny, dywany) 1:132 (tapicerki)

PR100 HyperSensitivity Care Prespray

Służy do rozpuszczania brudu przed płukaniem ekstrakcyjnym środkiem EX920 Anti-Allergen Detergent Rinse. Nadaje się do wykładzin, dywanów, tapicerek i innych materiałów tekstylnych, wykonanych ze wszystkich rodzajów włókien przeznaczo­nych do czyszczenia wodnego. Więcej informacji na temat systemu antyalergicznego ResponsibleCare™ w dziale Anti-Alergen ResponsibleCare. pH 10,0  Dozowanie 1:10