Odradzamy stosowanie środków perfumujących, ponieważ ich działanie jest jedynie doraźne i nie eliminuje całkowicie nieprzyjemnego zapachu, a czasami jedynie go wzmac­nia. Prawidłowe postępowanie składa się z dwóch etapów:

1. Fizyczne usunięcie źródła zapachu, czyli wypłukanie uryny, resztek jedzenia, usunię­cie sadzy itp.

2. Neutralizacja zapachu, który zagnieździł się w porach różnych przedmiotów i po­wierzchni znajdujących się w otoczeniu.

Neutralizacja zapachu polega przeważnie na utlenianiu cząstek zapachowych lub za­bijaniu bakterii czy też grzybów, które go generują, jak to jest w przypadku fermentacji i pleśnienia. Mamy do wyboru dwie metody:

Zastosowanie środka chemicznego, który wchodzi w reakcję z substancją zapachową lub przerywa procesy fermentacyjne

Użycie generatora ozonu. Ozon to niezwykle aktywne cząsteczki tlenu, które utleniają cząstki substancji zapachowych eliminując skutecznie nieprzyjemny odór. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy zapach rozniósł się z dymem i wniknął we wszystkie pory w pomieszczeniu.

W tabeli przedstawione są źródła najczęściej występujących odorów, a w dalszej części tekstu dokładne procedury postępowania.

 

Źródło odoru

Zalecany środek chemiczny

Generator ozonu

Uryna (mocz) zwierzęca i  ludzka

lekkie, powierzchowne zabrudzenie

DE001

nie

silne zabrudzenie na wskroś

1.DE001 

2.DE002 (kąpiel)

nie

Oleiste substancje znajdujące się w sierści zwierząt domowych

1.DE001       2.FR001 + DE002 (kąpiel)

nie

Pleśnie i grzyby

DE003 Microban™

tak

Fermentujące resztki jedzenia

DE003 Microban™

dodatkowo

Nikotyna

FR001

tak

Spalenizna po pożarach

FR001

tak

Zwłoki zwierząt i ludzi*

1.DE003 Microban™         2.FR001 + DE002

dodatkowo

Inne zapachy

DE001 lub FR001

tak

 

Uryna (mocz) zwierzęca i  ludzka. Przy lekkich zabrudzeniach spryskać środkiem DE001 ResponsibleCare™ Anti-Allergen Deodorizer, odczekać 20–30 minut i wyprać ekstrakcyjnie. Przy silnych zabrudzeniach postępować w następujący w następujący sposób, w zależności od czyszczonej powierzchni:

Wykładzina – zlokalizować plamę (lampa UV), spryskać środkiem DE001 ResponsibleCare™ Anti-Allergen Deodorizer, odczekać 20 minut, spryskać środkiem DE002 Skunk Odor Control (roztwór 1 do 4 z wodą), tak aby wykładzina była przemo­czona na wskroś, wypłukać ekstrakcyjnie.

Dywan – spryskać runo i osnowę środkiem DE001 ResponsibleCare™ Anti-Allergen Deodorizer, odczekać 20 minut, przygotować kąpiel z dodatkiem DE002 Skunk Odor Control (roztwór 1 do 200 z wodą) zanurzyć w niej dywan na od 4 do 5 godzin, co godzinę wyciskać rozpuszczoną urynę z dywanu za pomocą rolek (wałka), wypłukać dokładnie wodą, odwirować lub osuszyć ekstraktorem, wysuszyć.

Tapicerka – Nie ma skutecznej metody ekstrakcyjnego wypłukania zabrudzenia, które przemoczyło gąbkę meblową więc trzeba skorzystać z pomocy tapicera i rozebrać mebel, namoczyć tkaninę oraz gąbkę w roztworze DE002 Skunk Odor Control i wyprać osobno w pralnicy.

Oleiste substancje znajdujące się w sierści zwierząt domowych. Postępować do­kładnie tak jak w przypadku uryny (opis powyżej), ale razem ze środkiem DE002 używać jednocześnie FR001 Airwash do przygotowania kąpieli.

Pleśnie i grzyby. Spryskać środkiem  DE003 Microban™, odczekać i wypłukać ekstrak­cyjnie. Alternatywnie użyć generatora ozonu.

Fermentujące resztki jedzenia. Spryskać środkiem  DE003 Microban™, odczekać i wypłukać ekstrakcyjnie. Dodatkowo można użyć generatora ozonu.

Nikotyna. Użyć FR001 Airwash. Alternatywnie użyć generatora ozonu.

Spalenizna po pożarach. Usunąć sadzę za pomocą FR002 Wall Cleaner, a następnie usunąć zapach za pomocą FR001 Airwash lub generatora ozonu.

Zwłoki zwierząt i ludzi. (*) UWAGA! Zwłoki są źródłem niebezpiecznych baterii i sub­stancji silnie toksycznych, które powinny zostać usunięte zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, przy użyciu środków ochrony osobistej. Nasze zalecenia odnoszą się do próby usuwania zapachu po usunięciu zwłok i odpowiedniej dezynfekcji pomieszczenia. Ograniczona skuteczność działania. Najpierw użyć Microban™, a następnie mieszanki  FR001 Airwash i DE001 Skunk Odor Control. Informacja o dozowaniu znajduje się w opi­sie produktów. Dodatkowo można zastosować generator ozonu.

DE001 HyperSensitivity Care Deo

Neutralizuje różnego rodzaju nieprzyjemne zapachy, w tym również uryny. Działa poprzez utlenianie cząstek substancji zapachowych. pH 9,0  Dozowanie 1:10

DE002 Skunk Odor Control

Neutralizator odorów radzący skutecznie usuwający między innymi zapach uryny (moczu) oraz niezwykle uciążliwe zapachy zdechłych zwierząt. Można stosować go bezpośred­nio na zanieczyszczoną powierzchnię, natryskując roztwór DE002 Skunk Odor Control w proporcjach 1 do 4 z wodą. Działa natychmiast po zetknięciu się z zanieczyszczeniem. Można w ten sposób usuwać nieprzyjemne odory ze wszystkich powierzchni nadających się do mycia wodnego, w tym wykładzin, tapicerek, tekstyliów, PCV, betonu, glazury, klatek zwierzęcych, pojemników na śmieci. W przypadku silnie przemoczonych uryną dywanów konieczne jest umieszczenie go w kąpieli z dodatkiem DE002. UWAGA! DE002 może prowadzić do uszkodzenia powierzchni drewnianych i metalo­wych, które przed zastosowaniem środka należy w związku z tym odpowiednio zabez­pieczyć. pH roztworu 5,8  Dozowanie: natrysk 1:4, kąpiel 1:200

DE003 Microban™

Środek przeznaczony do dezynfekcji wykładzin po powodziach, wybiciu nieczystości z kanalizacji oraz przy problemach z fermentacją, grzybami i pleśnią. Przerywa działanie bakterii, pleśni i grzybów, które powodują uciążliwe odory i posiada dodatkowo przyjem­ny maskujący zapach. Natryskiwać w ilości około 1 litr na 40m2. pH 6,5 – 7,5  Dozowanie: gotowy do użycia

FR001 Airwash

Środek do usuwania zapachu spalenizny po pożarach, do stosowania w generatorach mgły (ang. fogger) lub poprzez natrysk, po wcześniejszym doczyszczeniu wszelkich powierzchni przy pomocy FR002 Wall Cleaner. Wykorzystywany również do przy­gotowania kąpieli usuwającej uporczywy zapach zwierzęcej sierści z dywanów. Działanie polega na rozpuszczeniu oleistych substancji i tłuszczów wnikających w dywany, na którym często przebywają zwierzęta domowe. pH 6,0-6,5

FR002 Wall Cleaner

Mieszanka odtłuszczaczy, detergentów, środków zapachowych i wzmacniających, przeznaczona do doczyszczania powierzchni zmywalnych, ukierunkowana na zabrudze­nia z sadzy i inne na bazie węgla. Może również służyć jako dodatek wzmacniający do innych środków detergentowych. pH 1,5 Dozowanie: 1:32 do 1:4

GENERATOR OZONU

Tersus FreshAir

Generator wytwarza ozon, który wiąże i utlenia cząsteczki substancji zapachowych. UWAGA! Należy pamiętać, że w trakcie pracy generatora oraz do momentu wywietrzenia pomieszczenia po zakończeniu jego pracy, w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. Należy również usunąć rośliny i obrazy.

Ozon jest najsilniejszym istniejącym utleniaczem i jego skuteczność w usuwaniu odorów jest bezdyskusyjna. Działa skutecznie na odory pochodzące z dymu (papierosy, pożar) oraz niektóre zapachy organiczne, takie jak pleśń czy grzyby.y.

Doskonały do usuwania zapachów w pokojach hotelowych, samochodach,  autobusach, łodziach, jak również w skrzyniach ładunkowych samochodów ciężarowych.

Generator należy umieścić w zamkniętym pomieszczeniu lub pojeździe. Działa skutecz­nie, jeśli kubatura pomieszczenia nie przekracza 1000 m3. W przypadku usuwana zapa­chu po pożarach meble, dywany i inne przedmioty można umieścić pod folią i wstawić pod nią generator, dla podniesienia skuteczności. Dzięki elektronicznemu panelowi sterowania nie wymaga obsługi w czasie działania. Posiada wbudowany timer.