Płukanie ekstrakcyjne polega na odessaniu brudu z czyszczonej wykładziny, który wcześniej został rozpuszczony za pomocą prepsreyu. Metodą tą możemy czyścić wykładziny dywa­nowe, dywany, tapicerki samochodowe, meble tapicerowane, materace, a nawet innego rodzaju dekoracyjne materiały tekstylne, takie jak kotary.

Czyszczenie przeprowadza się maszyną ekstrakcyjną (natryskowo-ssącą), zwaną popu­larnie ekstraktorem. Ekstraktory występują w bardzo wielu rozmiarach i typach. Można je podzielić na przenośne, zasilane elektrycznie, oraz stacjonarne, które są zasilane własnym silnikiem spalinowym.

W zależności od czyszczonej powierzchni stosuje się różne narzędzia, tzw. lance lub ssawki. Do wykładzin i dywanów stosuje się ręczne ssawy o szerokości docho­dzącej do 36 cm lub specjalne elektryczne głowice czyszczące, wyposażone w wirującą szczotkę. Do tapicerek stosuje się węższą ssawkę, która jednocześnie ma mniejszy wydatek roztworu czyszczącego. Do zasłon potrzebna jest specjalistyczna ssawa, któ­rej szczelina ssąca zamknięta jest perforowana blachą, aby nie następowało zasysanie tkaniny.

Niezależnie od rodzaju i rozmiaru ekstraktora oraz od czyszczonej powierzchni obowią­zują zawsze te same ogólne zasady czyszczenia, należy zatem najpierw rozpuścić brud, zanim zostanie on wypłukany. W czyszczeniu ekstrakcyjnym pomiędzy natryskiem a odsysaniem detergentu mijają pojedyncze sekundy lub nawet ułamki sekund. Detergenty używane w maszynach ekstrakcyjnych są raczej dość deli­katne. W związku z tym, ze względu na krótki czas działania i delikatny charakter deter­gentów, nie można liczyć, że rozpuścimy skutecznie silne zabrudzenia.

Czyszczenie ekstrakcyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami, składa się z dwóch faz:

• Faza I - rozpuszczenie brudu przy użyciu tzw. presprayu

• Faza II - wypłukanie rozpuszczonego brudu środkiem do płukania ekstrakcyjnego

EX110 BaseRinse

Silny środek do płukania ekstrakcyjnego wykładzin syntetycznych. Zalecany do czysz­czenia ciągów komunikacyjnych. Silnie alkaliczny. pH 11,0  Dozowanie  1:100

EX980P PrimaryRinse Powder

Najsilniejszy środek do płukania ekstrakcyjnego, bezpieczny dla wełny i impregnowanych włókien poliamidowych (atest organizacji Woolsafe) .Zmiękcza wodę i gwarantuje dobre płukanie. Polecany szczególnie do stosowania w ekstraktorach spalinowych, dzięki sta­bilności w wysokich temperaturach i zawartości dodatków przeciwdziałających korozji. Super wydajny - 4 kg proszku EX980P pozwalają na przygotowanie 2500 litrów roztworu roboczego i wyczyszczenie nawet do 5000m2 wykładziny. pH 9,8  Dozowanie 1:640

EX980 PrimaryRinse Liquid

Bezpieczny dla wełny i włókien impregnowanych. Doskonały również do ekstraktorów elektrycznych, pozwala na osiągnięcie najwyższej wydajności, dzięki dużej koncentracji.  Pozostawia minimalny osad i nie pieni się. Dobrze emulguje tłuste zabrudzenia, zapew­niając najwyższą jakość płukania. PH 9,8  Dozowanie 1:333

EX850 MultiTask Rinse

Agresywnie działa na zabrudzenia, szczególnie oleiste. Ułatwia płukanie ekstrakcyj­ne. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów włókien, w tym wełny (certyfikacja organizacji Woolsafe), oraz impregnowanego poliamidu piątej generacji. pH 8,5  Dozowanie 1:640

EX375 SourRinse

Kwaśny środek do płukania ekstrakcyjnego pomaga usunąć zalegające osady mydła i detergentów. Użyty do końcowego płukania stabilizuje kolory oraz zmiękcza włókna, dzięki niskiemu pH. Zapobiega żółtym przebarwieniom i pomaga w ich usuwaniu. Jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów włókien i szczególnie zalecany do delikatnych włó­kien wełnianych i impregnowanego poliamidu. pH 3,75  Dozowanie 1:100

EX920 HyperSensitivity Care Rinse

Specjalny środek do ekstrakcyjnego płukania wykładzin, dywanów, tapicerek i innych tekstyliów. Przeznaczony do wypłukiwania zabrudzeń rozpuszczonych wcześniej PR100 Anti-Allergen PreSpray, urządzeniami ekstrakcyjnymi. Można bezpiecznie stosować na wszystkich rodzajach włókna, włączając w to wełnę. Więcej informacji na temat sys­temu antyalergicznego ResponsibleCare™ w dziale Anti-Alergen ResponsibleCare. pH 9,2  Dozowanie 1:333