GLOBAL, Krzystof Gollnau
83-010 Rotmanka
Al. Pilsudskiego 1a/III/4
email: biuro@praniedywanu.pl
 
tel. 722 171 949 (Krzysztof) 
tel. 512 814 102 (Piotr)